Poederoijen's  Mannenkoor

"Ons Genoegen"

spalm 42


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het repertoire van het koor bestaat uit geestelijke liederen, oa:

O, Liefde God's oneindig groot
Als de Heiland zal verschijnen
Ps 116 God heb ik lief
Zie de zon
Sanctus
Jezus die mijn ziel bemint
Vrede laat ik u
De lichtstad
Als ge in nood gezeten
Jezus mijn Heiland
Psalm 139: Niets is o Oppermajesteit
Psalm 25:  Heer, ai maak mij Uwe wegen
Blijf bij mij Heer
Psalm 135 God is Groot
'k Heb gehoord van een stad
Zo lief had God de wereld
Geduchte God, hoor mijn gebeden
God is groot
Vaste rots van mijn behoud
Psalm 140:  O, Heer verlos mij uit de banden
Psalm 42:  't Hijgend hert der jacht ontkomen
Geprezen zij de Heer
Heere, God en Koning
Jeruzalem, met Psalm 72 en 122
Veni Jesu
't Zij vreugde mijn deel is
Psalm 89: 'k Zal eeuwig zingen van God's goedertierenheen
Psalm 150: Looft God, looft Zijn naam alom
Psalm 121: 'k Sla 'd ogen naar 't gebergte heen
Psalm 68: Geloofd zij God met diepst ontzag
Ere zij aan God de Vader
Psalm 133: Ai, ziet hoe goed hoe lieflijk is 't dat zonen
God enkel licht
De Heere is mijn Herder
Kom in mijn hart
De Heilige Stad

én veel mooie Paas - en Kerstliederen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sponsoren

 • van dalen
 • dijkhof
 • dorcas
 • emte
 • Fidatec Fidatec fidatec
 • van Gorp
 • van der linden
 • schatkamer
 • van zanten
 • verba
 • dammers
 • A W Metaal en Techniek
 • henk maas
 • brugmans
 • brugmans ei
 • dammers logo